Zasady najmu

Poniżej znajdziesz opis zasad i reguł na podstawie, których wynajmujemy auta. Staramy się by reguły były maksymalnie przejrzyste oraz jednoznaczne. Na stronie również zamieszczony jest wzór regulaminu i umowy.

Przebieg procesu najmu:

Dzwonisz do nas i rezerwujesz , które chcesz wynająć.
Po ustaleniu pojazdu do wynajęcia i terminu wynajmu ustalamy miejsce przekazania samochodu.
Na miejscu formalności z naszym pracownikiem zajmują 5 minut.
Podczas przekazania auta spisujemy protokół zdawczo-odbiorczy.
To wszystko, cieszysz się wynajętym autem. Przy odbiorze auta spisujemy protokół zdawczo-odbiorczy.

Zobowiązania ATH:

ATH zobowiązuje się do dostarczenia w wyznaczonym terminie i miejscu samochodu sprawnego technicznie, czystego i zatankowanego.
W wypadku gdy auto zostanie wyłączone z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres.

Odpowiedzialność Najemcy:

Najemca zobowiązuje się do poruszania się autem zgodnie z przepisami ruchu drogowego
Za wszelkie osoby przebywające w pojeździe odpowiada Najemca.